Wydłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach w związku z ogłoszeniem w dniu 05 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw art. 10 i 23-24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 852), które wchodzą w życie z dniem 06 sierpnia 2023 r. informuje, że:

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem 09 MARCA 2020 r., a dniem 31 GRUDNIA 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 GRUDNIA 2023 r., jednak nie dłużej niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  2. Orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem 01 STYCZNIA 2021 r., a dniem 31 GRUDNIA 2021 r. zachowują ważność do dnia 31 MARCA 2024 r., jednak nie dłużej niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  3. Orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem 01 STYCZNIA 2022 r., a dniem 05 SIERPNIA 2023 r. zachowują ważność do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r., jednak nie dłużej niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  4. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń wskazanych:
    • w punkcie 1 zachowują ważność do dnia 31 GRUDNIA 2023 r.,
    • w punkcie 2 zachowują ważność do dnia 31 MARCA 2024 r.,
    • w punkcie 3 zachowują ważność do dnia 30 WRZEŚNIA 2024 r.

jednak nie dłużej niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Informację wytworzył: 
Olga Gulec
Data wytworzenia informacji: 
15.05.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marta Bugaj