Działalność na rzecz integracji społecznej i reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia

 

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„Działalność na rzecz integracji społecznej i reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia”

Szczegóły: Ogłoszenie o naborze

 

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:

Nabór przedstawicieli organizacji pozarzadowych do komisji konkursowej (DOC; 26 KB)

Formularz zgloszenia do komisji konkursowej (DOC; 46KB)

 

W dniu 14.07.2023 Komisja Oceny dokonała oceny ofert:

Protokół z oceny ofert (PDF; 183 KB)

 

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
22.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek