Informacja ws. ogłoszenia o otwartym naborze partnerów

INFORMACJA
ws. ogłoszenia o otwartym naborze partnerów o numerach
PI.081.21.1.2.2023, PI.081.21.1.3.2023 oraz PI.081.21.1.4.2023


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż wyniki naborów o numerach: PI.081.21.1.2.2023, PI.081.21.1.3.2023 oraz PI.081.21.1.4.2023 zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Katowice do dnia 18.08.2023 roku.

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
9.08.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Krzysztof Kryś