Protokół z oceny ofert partnerskich o numerze PI.081.21.1.2.2023

Protokół z oceny ofert partnerskich projektu pn.

"Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - III etap"

planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027 w ramach Działania 10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji, typ 1 Działania na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.

 

Protokół z oceny ofert partnerskich dla projektu "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - III etap" (PDF; 165KB)

 

 

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
29.08.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek