Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

Wsparcie przewidziano dla co najmniej 106 osób, w tym:

 1. 43 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 2. 31 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
 3. 15 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 4. 11 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz;
 5. 6 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Limit godzin przysługujących na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 1. 300 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 260 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 205 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 183 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Informacje o rekrutacji:

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 18.12.2023 r.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.


Program w imieniu Miasta Katowice realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz klauzulą informacyjną RODO.

Kartę z załącznikami można złożyć drogą mailową – skan lub zdjęcie (pi@mops.katowice.pl) lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 14.00:

 1. w Dziale Projektów i Inicjatyw MOPS przy ul. Wita Stwosza 7, pokój nr 412 oraz;
 2. w Terenowych Punktach Pomocy Społecznych od 1 do 10:
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1, ul. Andrzeja 10
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2, ul. Warszawska 42
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3, ul. Oblatów 24
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4, ul. Gliwicka 96
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul. Dębowa 16c
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6, ul. Czecha 2
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7, ul. Świdnicka 35a
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8, ul. Łętowskiego 6a
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9, ul. Krakowska 138
  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10, ul. Krakowska 138

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 606 19 12.


Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 2. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 3. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby zgłaszanej. 

 


Dofinansowanie projektu: 1 561 159,77 zł

Całkowita wartość projektu: 1 561 159,77 zł


Załączniki:

 1. Plakat główny Gminy Katowice - Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (PDF;655.73KB)
 2. Plakat "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (PDF;169.91KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (PDF;207.73KB)
 4. Klauzula informacyjna (RODO) "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (PDF;130.68KB)
 5. Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnością dla JST edycja 2024 - wersja edytowalna (PDF;99.00KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO "Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnością" dla JST edycja 2024 - wersja edytowalna (PDF;47.50KB)

 

Informację wytworzył: 
Klaudia Waliszak
Data wytworzenia informacji: 
1.12.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek