Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Zachęcamy serdecznie do składania od dnia 18.12.2023 r. wniosków na objęcie usługą Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w 2024 roku. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego jak i obowiązkowych dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej: Link do zakładki "Fundusz Solidarnościowy", zawierającej ogłoszenie o naborze uczestników do Programu wraz z załącznikami

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 16.08.2023 r. ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie mogła przekroczyć 3.000.000,00 zł. Miasto Katowice dnia 14.09.2023 r. zawnioskowało o dofinansowanie w wysokości 2.999.718,00 zł, wniosek przewidywał realizację 54.960 godzin dla 209 uczestników. Wniosek został pozytywnie oceniony.

W tegorocznym naborze do Programu, pozytywnie rozpatrzono rekordową liczbę wniosków złożonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z wszystkich województw, których wartość znacznie przekroczyła dostępny budżet. W związku z powyższym rekomendowana kwota dofinansowania realizacji Programu, zgodnie ze wskazaniem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego musiała zostać obniżona o 41,03% w stosunku do zawnioskowanej. Ostatecznie miasto Katowice otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.561.159,77 zł. na realizację 27.146 godzin wsparcia dla 106 uczestników Programu.

Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy.

Informację wytworzył: 
Klaudia Waliszak
Data wytworzenia informacji: 
5.12.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek