Świadczenie wspierające i ustalanie poziomu wsparcia

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Aby ustalić prawo do świadczenia wspierającego należy:

  1. Ustalić poziom potrzeby wsparcia,
  2. Złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z wydaną decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Więcej informacji oraz druki do pobrania są dostępne na podstronie dotyczącej ustalania poziomu potrzeby wsparcia.


 

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
2.01.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek