Usługa tłumacza języka migowego on-line

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. niektórych przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje o możliwości skorzystania za pośrednictwem pracownika MOPS z pomocy usługi zainstalowanego mobilnego urządzenia świadczącego usługę tłumacza języka migowego on-line w systemie TOKTUTOK zamieszczonego w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 na stanowisku nr 11.

Informację wytworzył: 
Katarzyna Pyka
Data wytworzenia informacji: 
2.04.2012
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Urszula Kurkiewicz