Usługa tłumacza języka migowego on-line

W związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243);

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje o możliwości skorzystania, za pośrednictwem pracownika MOPS, z pomocy usługi zainstalowanego mobilnego urządzenia świadczącego usługę tłumacza języka migowego on-line w systemie TOKTUTOK, dostępnego w obiekcie Urzędu Miasta Katowice - ul. Rynek 1.

Informację wytworzył: 
Piotr Tomko
Data wytworzenia informacji: 
7.05.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Renata Gajdka