Program "Słonecznik"

         

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach wolontariusze mają szerokie pole do działania. Między innymi mogą udzielać wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, jak również udzielać korepetycji dzieciom i młodzieży, a także spędzać z nimi czas wolny. Ośrodek bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska osób korzystających z pomocy, zna jego problemy i potrzeby. Wolontariusze bezinteresownie poświęcają swój czas, pomagając ludziom potrzebującym wsparcia (spędzanie czasu wolnego, spacery, rozmowy, wspólne wyjścia). Przy okazji mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, poznania nowych ludzi oraz rozwoju osobistego. Dzięki temu mogą zastanowić się, co stanowi wartość w życiu oraz co pozwala na tworzenie ważnych więzi społecznych. Wolontariusze otrzymują także wparcie w postaci konsultacji indywidualnych z koordynatorem programu, szkoleń, superwizji czy wspólnych wyjść integracyjnych.

Kto może zostać wolontariuszem ?

Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie (uczące się, pracujące lub pozostające bez zatrudnienia). Wolontariusze wykonują swoją pracę dobrowolnie i bezpłatnie.

Udzielana pomoc jest bezpłatna.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a ofertą – zapraszamy do kontaktu z koordynatorami programu

tel. 32 250 50 16, 572 333 750
e-mail: cps@mops.katowice.pl

 Facebook: slonecznikmopskatowice (serwis zewnętrzny)

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
ul. Morcinka 19a
40-124 Katowice
 

 

 

Informację wytworzył: 
Małgorzata Poręba
Data wytworzenia informacji: 
7.07.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak