Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się:

  • przewodniczący wybranego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w przypadku osób fizycznych,
  • przewodniczący powiatowego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki w przypadku placówek.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Podstawa prawna:

Informację wytworzył: 
Marcin Milcarz
Data wytworzenia informacji: 
9.07.2014
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marta Bugaj