Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (FEPŻ)

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów – organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023  rozpoczyna się w grudniu 2023 roku.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Jak uzyskać skierowanie?

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się lub zadzwonić do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej.

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel.: 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027:

Pomoc żywnościową w ramach FEPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265 % kryterium dochodowego, które wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł ( 265 % wynosi  2 056,40 zł)
dla osoby w rodzinie 600 zł  ( 265 % wynosi 1 590,00 zł)

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w Katowicach są:

  1. Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt wydawania żywności ul. 1 Maja 24)
  2. Caritas Archidiecezji Katowickiej, który podpisał umowy na realizację Podprogramu 2023 z:
    • Górnośląskim Towarzystwem Charytatywnym (punkt wydawania żywności ul. Jagiellońska 19)
    • Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32.

Terminy wydawania żywności zostaną podane w późniejszym termine.

 

Informację wytworzył: 
Barbara Rogóż
Data wytworzenia informacji: 
14.02.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka