Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Realizacja Podprogramu 2018 potrwa od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku.                                                                        

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w Katowicach są:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt wydawania żywności ul. 1 Maja 24)
 • Caritas Archidiecezji Katowickiej, który podpisał umowy na realizację Podprogramu 2018 z:
  1. Górnośląskim Towarzystwem Charytatywnym (punkt wydawania żywności ul. Jagiellońska 19)
  2. Parafia św. Szczepana, ul. Ks. Markiefki 89
  3. Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Graniczna 26
  4. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32
  5. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP, ul. Panewnicka 76
  6. Parafia Matki Boskiej Różańcowej, ul. Zadole 32

 

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł ( 200 % wynosi  1402 zł)
 • dla osoby w rodzinie 528 zł  ( 200% wynosi 1056 zł)

 

Jak uzyskać skierowanie?

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej.

POPŻ-film informacyjny „(serwis zewnętrzny)”

Terminy wydawania żywności:

Polski Komitet Pomocy Społecznej (DOC.69 KB)

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne (DOC. 70 KB)

 

 

Informację wytworzył: 
Barbara Rogóż
Data wytworzenia informacji: 
11.03.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka