Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  nowa edycja programu – Podprogram 2020 ma się rozpocząć w listopadzie 2020 roku.                                                                    

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

 

Jak uzyskać skierowanie?

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się lub zadzwonić do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł ( 220 % wynosi  1 542,20 zł)
 • dla osoby w rodzinie 528 zł  ( 220% wynosi  1 161,60 zł)

 

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w Katowicach są:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt wydawania żywności ul. 1 Maja 24)
 • Caritas Archidiecezji Katowickiej, który podpisał umowy na realizację Podprogramu 2020 z:
  1. Górnośląskim Towarzystwem Charytatywnym (punkt wydawania żywności ul. Jagiellońska 19)
  2. Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Graniczna 26
  3. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32
  4. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP, ul. Panewnicka 76
  5. Parafia Matki Boskiej Różańcowej, ul. Zadole 32

Terminy wydawania żywności przez Polski Komitet Pomocy Społecznej (DOC.71 KB)

POPŻ-film informacyjny „(serwis zewnętrzny)”

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
30.12.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Barbara Rogóż