"Program Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach na 2009 rok" przyjęty uchwałą nr XXXIX/807/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009 r.