"Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na 2009 rok" przyjęty uchwałą nr XXXIX/805/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009 r.