Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Uwaga!!!

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

Dnia 23.02.2016 roku został uruchomiony pilotażowy program ”Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych.

 

W roku 2016 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Treść programu oraz kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku (serwis zewnętrzny).

 

Zasady Udzielania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” na rok 2016 (PDF;391,78 KB)

Zasady Udzielania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” na rok 2016 (DOC;37  KB)

Zmiana "Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku z dnia 18.10.2016 roku (serwis zewnętrzny)

 

 

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
4.04.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Piotrowska