Druki wniosków na udzielenie dofinansowania w roku 2019 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

MODUŁ I

03.04.2019 r. - rozpoczęcie przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

31.08.2019 r. - zakończenie przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

DRUKI (pliki PDF)

Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ( dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

Obszar A zadanie 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar A zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu ( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku)

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B zadanie 3- pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją wzroku)

Obszar B zadanie 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B zadanie 5- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, wktórej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar C zadanie 5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

DRUKI (pliki DOC)

Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ( dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

Obszar A zadanie 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar A zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu ( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku)

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B zadanie 3- pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją wzroku)

Obszar B zadanie 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B zadanie 5- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, wktórej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar C zadanie 5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

MODUŁ II

26.02.2019 r.- rozpoczęcie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

30.03.2019 r. - zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

 

 

1.09.2019 r.- rozpoczęcie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

10.10.2019 r. - zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

DRUKI (pliki PDF)

DRUKI (pliki DOC)

Druki wniosków  wydawane i przyjmowane są w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach ul. Jagiellońska 17 w pokoju nr 01, w poniedziałek w godzinach od 12 30 do 17 00, od wtorku do piątku w godzinach od 8 00 do 12 00, nr tel. 251-00-87 wew. 112, 164, 177

Informację wytworzył: 
Dorota Lisewska
Data wytworzenia informacji: 
1.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz