Druki wniosków na udzielenie dofinansowania w roku 2024 w ramach programu "Aktywny Samorząd"

MODUŁ I

01.03.2024 r. rozpoczęcie przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

31.08.2024 r. - zakończenie przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

DRUKI (pliki PDF)

Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

Obszar A zadanie 2 lub obszar A zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

Obszar A zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Obszar B zadanie 1, Obszar B zadanie 3 i Obszar B zadanie 4  - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, wktórej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar C zadanie 5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

DRUKI (pliki PDF)

 

Druki wniosków  wydawane i przyjmowane są w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach ul. Wita Stwosza 7 w pokoju nr 124, w poniedziałek w godzinach od 12:30 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, nr tel. 32- 606-18-32

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
23.02.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Angelika Bończewska