Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby (do wglądu).
  2. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody, jak:
  3. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
    • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) lub
    • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub
    • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia wydane przed 1997r.)
  4. Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny np.:
Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
18.01.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka