Sprawienie pogrzebu

Prawo pochowania zwłok ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  1. pozostały małżonek(ka)
  2. krewni zstępni (dzieci, wnuki)
  3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
  5. powinowaci w linii prostej do 1stopnia

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w przypadku braku osób uprawnionych do sprawienia pogrzebu (wymienionych powyżej), pogrzeb przeprowadza gmina właściwa ze względu na  miejsce zgonu.

 

Wymagane dokumenty

  1. 2 akty zgonu
  2. karta zgonu
  3. zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok (W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo)

 

Dokumenty w sprawie sprawienia pogrzebu można złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach:

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. (32) 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. (32) 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. (32) 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Macieja 10

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31.01.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (PDF, 228,02 KB)

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
20.01.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka