Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Osoba, która nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić się do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Katowicach i złożyć wniosek o pomoc (DOC, 72 KB) w formie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. (32) 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. (32) 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. (32) 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Macieja 10

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

 

 

Zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wydawana przez prezydenta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

 

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Decyzję administracyjną wydaje się po:

 1. przedstawieniu dokumentów potwierdzających:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający obywatelstwo)
  • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 3. stwierdzeniu, że:
  • dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wynoszącego dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, a w przypadku rodziny 600 zł na osobę
  • nie występuje okoliczność, o której mowa w art. 12 ustawy o pomocy (dysproporcja)
  • nie istniej inny możliwy tytuł do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Decyzję wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy (klienta).

W przypadku stanu nagłego na wniosek świadczeniodawcy (szpitala) udzielającego osobie świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres  90 dni od dnia złożenia wniosku przez klienta lub w przypadku wniosku świadczeniodawcy od dnia udzielenia choremu świadczenia.

 

Całość postępowania w zakresie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (serwis zewnętrzny)

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (PDF 796 KB).

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
22.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka