Pomoc w formie posiłku dla dzieci

Jednym z zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie dożywiania dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy w formie dożywiania dziecka w szkole, przedszkolu lub żłobku zgłoś się do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Wyszukiwarka Terenowych Punktów Pomocy Społecznej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy w formie posiłku w szkole, przedszkolu lub żłobku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Informację wytworzył: 
Jadwiga Wojnowska-Knieja
Data wytworzenia informacji: 
20.05.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Katarzyna Olejko-Nowak