Popołudniowe kluby społecznościowe

Popołudniowe kluby społecznościowe

W godzinach 13:00-16:00 w lokalach, w których mieszczą się Dzienne Domy Pomocy Społecznej, funkcjonują popołudniowe kluby społecznościowe przeznaczone dla osób w wieku senioralnym – mieszkańców danej dzielnicy Katowic, dzielnic ościennych oraz uczestników DDPS. Korzystanie z usług popołudniowego klubu społecznościowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Kluby dysponują taką samą liczbą miejsc, jak Dzienne Domy Pomocy Społecznej w odpowiedniej lokalizacji.

 

Wykaz lokalizacji, w których działają popołudniowe kluby społecznościowe wraz z liczbą miejsc:

 • ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69 - 48 miejsc
 • ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27 - 50 miejsc,
 • ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93 - 30 miejsc,
 • ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03 - 43 miejsca,
 • ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15 - 42 miejsca,
 • ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32 - 75 miejsc,
 • ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34 - 34 miejsca,
 • ul. Dębowa 23,  tel. 32 355 51 60 wew. 4 – 25 miejsc,
 • ul. Brata Alberta 4, tel. 32 352 51 60 wew. 4 – 25 miejsc.

 

Popołudniowe kluby społecznościowe świadczą usługi takie, jak:

 • bytowe poprzez zapewnienie miejsca do spędzania czasu od poniedziałku do piątku w dni powszednie przez 3 godziny dziennie dla pensjonariuszy DDPS oraz innych osób w wieku senioralnym – społeczności lokalnej danej dzielnicy Katowic lub dzielnic ościennych,  oraz  zapewnienie poczęstunku dla każdego uczestnika klubu,
 • organizacja zajęć dla seniorów o charakterze hobbystycznym, towarzyskim, rekreacyjnym, (w tym wyjścia, wycieczki, organizacja imprez i świąt),
 • organizacja spotkań ze specjalistami w celu edukacji seniorów,
 • prowadzenie usług w zakresie aktywizacji społecznej, w tym spotkań integracyjnych z innymi społecznościami, 
 • organizacji zajęć w zakresie aktywności ruchowej,
 • informowanie o działaniach i atrakcjach dla seniorów oraz o usługach skierowanych do seniorów  organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy organizowanych w dzielnicy, w której działa klub oraz na terenie całego miasta Katowice.

Harmonogramy zajęć w popołudniowych klubach społecznościowych na miesiąc wrzesień 2022 r.:

Klub przy ul. Czecha 1 (PDF 105 KB)

Klub przy ul. Głogowskiej 23 (PDF 145 KB)

Klub przy ul. Tysiąclecia 45 (PDF 136 KB)

Klub przy ul. Wiślanej 9 (PDF 103 KB)

Klub przy ul. Świdnickiej 35a (PDF 137 KB)

Klub przy ul. Oblatów 24 (PDF 146 KB)

Klub przy ul. Gliwickiej 74a (PDF 137 KB)

Klub przy ul. Dębowej 23 (PDF 113 KB)

Klub przy ul. Brata Alberta 1 (PDF 115 KB)

Informację wytworzył: 
Barbara Rogóż
Data wytworzenia informacji: 
25.08.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka