Popołudniowe kluby społecznościowe

Popołudniowe kluby społecznościowe

W godzinach 13:00-16:00 w lokalach, w których mieszczą się Dzienne Domy Pomocy Społecznej, funkcjonują popołudniowe kluby społecznościowe przeznaczone dla osób w wieku senioralnym – mieszkańców danej dzielnicy Katowic, dzielnic ościennych oraz uczestników DDPS. Korzystanie z usług popołudniowego klubu społecznościowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Kluby dysponują taką samą liczbą miejsc, jak Dzienne Domy Pomocy Społecznej w odpowiedniej lokalizacji.

 

Wykaz lokalizacji, w których działają popołudniowe kluby społecznościowe wraz z liczbą miejsc:

 • ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69 - 48 miejsc
 • ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27 - 50 miejsc,
 • ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93 - 30 miejsc,
 • ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03 - 43 miejsca,
 • ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15 - 42 miejsca,
 • ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32 - 75 miejsc,
 • ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34 - 34 miejsca,
 • ul. Dębowa 23,  tel. 32 355 51 60 wew. 4 – 25 miejsc,

 

Popołudniowe kluby społecznościowe świadczą usługi takie, jak:

 • bytowe poprzez zapewnienie miejsca do spędzania czasu od poniedziałku do piątku w dni powszednie przez 3 godziny dziennie dla pensjonariuszy DDPS oraz innych osób w wieku senioralnym – społeczności lokalnej danej dzielnicy Katowic lub dzielnic ościennych,  oraz  zapewnienie poczęstunku dla każdego uczestnika klubu,
 • organizacja zajęć dla seniorów o charakterze hobbystycznym, towarzyskim, rekreacyjnym, (w tym wyjścia, wycieczki, organizacja imprez i świąt),
 • organizacja spotkań ze specjalistami w celu edukacji seniorów,
 • prowadzenie usług w zakresie aktywizacji społecznej, w tym spotkań integracyjnych z innymi społecznościami, 
 • organizacji zajęć w zakresie aktywności ruchowej,
 • informowanie o działaniach i atrakcjach dla seniorów oraz o usługach skierowanych do seniorów  organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy organizowanych w dzielnicy, w której działa klub oraz na terenie całego miasta Katowice.

Harmonogramy zajęć w popołudniowych klubach społecznościowych na miesiąc grudzień 2023 r.:

Harmonogram zajęć na grudzień 2023 r. - klub przy ul. Czecha 1 (PDF 131,00 KB)

Harmonogram zajęć na grudzień 2023 r. - klub przy ul. Głogowskiej 23 (PDF 177,00  KB)

Harmonogram zajęć na grudzień 2023 r. - klub przy ul. Tysiąclecia 45 (PDF 172,00 KB)

Harmonogram zajęć na grudzień 2023 r. - klub przy ul. Wiślanej 9 (PDF 130,00 KB)

Harmonogram zajęć na grudzień 2023 r. - klub przy ul. Świdnickiej 35a (PDF 172,00 KB)

Harmonogram zajęć na grudzień 2023 r. - klub przy ul. M. Oblatów 24 (PDF 162,00 KB)

Harmonogram zajęć na  grudzień 2023 r. - klub przy ul. Gliwickiej 74a (PDF 170,00 KB)

Harmonogram zajęć na grudzień 2023 r. - klub przy ul. Dębowej 23 (PDF 108,00 KB)

Informację wytworzył: 
Barbara Rogóż
Data wytworzenia informacji: 
24.11.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka