Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXVI/517/16 Rady Miasta Katowice z dnia 25 maja 2016  w sprawie przyjęcia  Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021 (PDF, 2,19 MB)

„SIEDEMDZIESIĄT PLUS”
Miejski Program Pomocy Dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Adresaci programu:

Mieszkańcy miasta Katowice w wieku starszym, szczególnie po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia.

Cel główny:

Podniesienie jakości życia osób po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia.

Cele szczegółowe:

 1. Zaspakajanie realizacji potrzeb zdrowotnych.
 2. Zaspakajanie realizacji potrzeb mieszkaniowych.
 3. Ułatwianie udziału w życiu społecznym.
 4. Zaspakajanie realizacji potrzeb socjalnych.

Realizacja programu w etapach:

Etap I

Zbudowanie modelu wielospecjalistycznej pomocy na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta, a w tym:

 • powołanie Zespołu Doradczego ds. Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym,
 • określenie kierunków rozwoju systemu wsparcia dla osób po siedemdziesiątym roku oraz priorytetów,
 • ustalenie zasad systemowej współpracy pomocy społecznej, służby zdrowia, straży miejskiej, policji, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, kultury i sportu,
 • udrażnianie i tworzenie rozwiązań pomagających jak najlepiej realizować potrzeby zdrowotne, mieszkaniowe i społeczne osób starszych.

Etap II

Przygotowanie kadr służb miejskich do realizacji wielospecjalistycznego wsparcia i pomocy poprzez:

 • realizację szkoleń, warsztatów, konferencji,
 • systematyczną wielospecjalistyczną wymianę doświadczeń i pomysłów związanych z
 • realizacją potrzeb ludzi po siedemdziesiątym roku życia.

Etap III

Zabezpieczenie szczególnych potrzeb mieszkaniowych osób po siedemdziesiątym roku życia.

Etap IV

Realizacja działań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poprzez realizację poniższych formy pomocy:

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
28.09.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz