Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wniosek o pomoc (DOC, 72 KB) w formie usług opiekuńczych można złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. (32) 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. (32) 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. (32) 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Macieja 10

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi świadczone są przez firmy z którymi Ośrodek zawarł stosowne umowy.

Realizatorzy usług opiekuńczych:

Rodzaj usług Nazwa i adres Wykonawcy Cena 1 godz. w zł od 01.01.2024 r.

Usługi opiekuńcze

Część nr 1

Rejon działania TPPS 1, TPPS 2, TPPS 4

Konsorcjum: Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa  Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”

40-126 Katowice, ul. Okrzei 6/16

34,60 zł w dni robocze

34,60 zł w dni wolne

Usługi opiekuńcze

Część nr 2

Rejon działania TPPS 3, TPPS 5, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Dębowa 23

Konsorcjum: Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa  Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”

40-126 Katowice, ul. Okrzei 6/16

35,40 zł w dni robocze

35,40 zł w dni wolne

Usługi opiekuńcze

Część nr 3

Rejon działania TPPS 7, TPPS 8

Konsorcjum: Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa  Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”

40-126 Katowice, ul. Okrzei 6/16

35,60 zł w dni robocze

35,60 zł w dni wolne

Usługi opiekuńcze

Część nr 4

Rejon działania TPPS 6, TPPS 9, TPPS 10, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Krakowska 138, Dział ds. bezdomnych

Konsorcjum: Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa  Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”

40-126 Katowice, ul. Okrzei 6/16

35,60 zł w dni robocze

35,60 zł w dni wolne

 

Realizatorzy specjalistycznych usług opiekuńczych:

Rodzaj usług Nazwa i adres Wykonawcy Cena 1 godz. w zł od 01.01.2024 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Część nr 1

Rejon działania TPPS 1, TPPS 2, TPPS 4

Konsorcjum: Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa  Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”

40-126 Katowice, ul. Okrzei 6/16

36,60 zł w dni robocze

36,60 zł w dni wolne

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Część nr 2

Rejon działania TPPS 3, TPPS 5, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Dębowa 23

Konsorcjum: Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa  Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”

40-126 Katowice, ul. Okrzei 6/16

36,60 zł w dni robocze

36,60 zł w dni wolne

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Część nr 3

Rejon działania TPPS 7, TPPS 8

Konsorcjum: Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa  Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”

40-126 Katowice, ul. Okrzei 6/16

36,60 zł w dni robocze

36,60 zł w dni wolne

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Część nr 4

Rejon działania TPPS 6, TPPS 9, TPPS 10, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Krakowska 138, Dział ds. bezdomnych

Konsorcjum: Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa  Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”

40-126 Katowice, ul. Okrzei 6/16


39,60 zł w dni robocze
39,60 zł w dni wolne
 

 

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Wymagane dokumenty:

 zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (DOC, 35,00 KB).

 

Zasady odpłatności

Dokładne zasady odpłatności określa uchwała nr XXXVII/714/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (PDF, 254,47 KB)

 

Kalkulator odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
27.12.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka