Dzienne Domy Pomocy Społecznej

wniosek o pomoc (DOC, 38 KB) w formie usług dziennego domu pomocy społecznej można złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Morcinka 19a

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom następujące rodzaje usług:

 • pobyt w godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku
 • wyżywienie (śniadanie i obiad)
 • posiłki na wynos
 • usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze)
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych
 •  podnoszenie sprawności i aktywizowanie
 • pomoc w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych (pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, pomoc w zakupie leków)
 • działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną)

Usługi Dziennych Domów Pomocy Społecznej adresowane są do osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Osoba kwalifikowana do Dziennego Domu Pomocy Społecznej powinna spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek emerytalny
 • orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
 • długotrwała choroba udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim, określającym rodzaj wymaganej opieki i okres w jakim ta opieka jest niezbędna

 

Dzienne domy pomocy społecznej działające na terenie Katowic:

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Czecha 2 - tel. 32 259 86 69
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Głogowska 23 - tel. 32 202 87 27
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 ul. Tysiąclecia 45 - tel. 32 254 06 93
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 ul. Wiślana 9 - tel. 32 203 80 03
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 ul. Świdnicka 35a - tel. 32 202 13 15
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 ul. Oblatów 24 - tel. 32 203 78 32
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 ul. Gliwicka 74a - tel. 32 250 15 34
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Dębowa 23 - tel. 32 355 51 80
 • Dzienny Dom Pomocy ul. Brata Alberta 4 - tel. 32 352 99 10

 

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług Dziennych Domów Pomocy Społecznej prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

Wymagane dokumenty:

zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia usług przez DDPS (DOC, 32,00 KB).

 

Zasady odpłatności

Dokładne zasady ustalania odpłatności określa Uchwała nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (PDF, 230,76 KB) zmieniona Uchwałą nr LVII/1172/18 Rady Miasta Katowice z dnia 28 czerwca 2018 r. (PDF, 280,83 KB) oraz Uchwałą nr XVI/382/20 Rady Miasta Katowice z dnia 13 lutego 2020 r. (PDF, 285 KB)

 

Kalkulator odpłatności za korzystanie z pobytu w DDPS

Kalkulator odpłatności za korzystanie z posiłków na wynos w DDPS

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
5.03.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka