Ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i nie ukończyłeś 25 roku życia lub jesteś rodzicem niepełnosprawnego dziecka i potrzebujesz świadczeń z zakresu rehabilitacji możesz skorzystać z usług świadczonych przez następujące ośrodki:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzony przez Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Odrodzenie

40-645 Katowice
ul. Radockiego 280
Tel: 0-32 206-11-74

Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych, Centrum Rozwoju Dziecka prowadzony przez Katowicką Fundację Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym)

40-887 Katowice
ul. Ułańska 5a
Tel: 0-32 250-45-01

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Katowicach-Giszowcu

40-487 Katowice
ul. Gościnna 8
Tel: 0-32 256-07-26

 

Jak ubiegać się o usługi?

Należy zgłosić się bezpośrednio w danym Ośrodku.

 

Rehabilitacja prowadzona jest przez wyżej wymienione Ośrodki rehabilitacyjne, które proponują kompleksową opiekę pobytową oraz terapię wspomagającą dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Część usług jest finansowana ze środków budżetu miasta zgodnie z zawartymi umowami. Na ich podstawie realizowane są następujące usługi: dzienny pobyt w Ośrodku dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna, hipoterapia, logorytmika, opracowywanie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej, świadczenie poradnictwa psychologicznego i prowadzenie grup wsparcia, stymulacja rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu MASTER.

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
9.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka