Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”

System kierowany jest do grupy osób starszych i niepełnosprawnych, które nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia lub życia i wezwać pomoc. Miejski System Powiadamiania Ratunkowego wymaga od uczestnika posiadania telefonu komórkowego lub stacjonarnego z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia wystarczy naciśnięcie przycisku, a dyspozytor w Wojewódzkim  Centrum Powiadamiania Ratunkowego uzyska informacje o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby zgłaszającej.

W celu zarejestrowania się w bazie Systemu Powiadamiania Ratunkowego wypełnioną ankietę (dostępną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i u Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych) mieszkańcy składają w Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy lub wysyłają pocztą na adres Urzędu Miasta.

Pracownicy socjalni MOPS docierają bezpośrednio do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych, które mają problem z wypełnieniem ankiety lub jej złożeniem. Następnie informacje o nowych osobach zarejestrowanych w bazie są przekazywane do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
2.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka