Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób starszych

Program profilaktyki dla osób trzeciegi i czwartego wieku

Jest to Program skierowany mieszkańców Katowic, którzy w danym roku kalendarzowym mają 60-64 lata, 75-79 lat oraz są w wieku powyżej 85 lat. Pozwala on na skorzystanie z bezpłatnych badań, w tym m.in. pomiar poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badanie sprawności pamięci, sprawności fizycznej czy też wzroku i słuchu. Wyniki badań są interpretowane przez lekarzy, którzy wystawiają ewentualne skierowania do dalszej diagnostyki. Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, otrzymają możliwość wzięcia udziału w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych przez miasto Katowice w ramach II etapu Programu.

Udział osób starszych w ww. programie profilaktycznym pozwala na wczesne zdiagnozowanie ukrytych schorzeń wieku starszego, w tym również zaburzeń pamięci oraz wdrożenie działań zapobiegawczych, co korzystnie wpływa na poprawę jakości życia seniorów.

Program profilaktyki zachorowań na grypę "Słoneczna Jesień"

Jest to Program, w ramach którego mieszkańcy Katowic w wieku 65 lat i starsi mogą skorzystać z bezpłatnych  szczepień przeciwko grypie dla. Akcja szczepień corocznie rozpoczyna się ok. połowy września i trwa do drugiej połowy listopada. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N mogą skorzystać ze szczepienia podczas wizyty domowej. O możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych mieszkańcy są informowani za pośrednictwem środków masowego przekazu, plakatów, ulotek i ogłoszeń na stronach www.

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
18.01.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka