Miasto Katowice poszukuje rodzin zastępczych

By pozyskać nowe rodziny zastępcze miasto Katowice uruchamia kolejną edycję kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pod nazwą „Podaruj dzieciom nadzieję na dom". Kampanię rozpoczęła konferencja prasowa Wiceprezydenta Miasta Katowice Macieja Biskupskiego, która odbyła się 24 czerwca 2024 roku na Rynku
w Katowicach.

W 2023 roku w Katowicach funkcjonowało 297 rodzin zastępczych, ale to wciąż zbyt mało, by wszystkie potrzebujące dzieci miały bezpieczny dom. W 2023 roku
w rodzinach zastępczych na terenie Katowic przebywało 433 dzieci. Dla porównania w 2022 roku było ich 364.

Rodziny zastępcze w Katowicach przy realizacji powierzonej funkcji otrzymują kompleksowe wsparcie także w wymiarze finansowym.

Kampania prowadzona jest w oparciu o informacje zamieszczane m.in. w mediach społecznościowych, radiu i TV, w trakcie wydarzeń plenerowych. Jej celem jest rozpowszechnianie informacji dotyczących idei rodzicielstwa zastępczego, zachęcenie do zostania rodziną zastępczą.

 

Zdjęcie rodziny zastępczej

 

 

Szczegółowe informacje na temat rodzicielstwa zastępczego uzyskać w:

Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice

tel. 32 606 18 46 do 56,

32 606 18 39 do 40

e-mail: zpz@mops.katowice.pl

lub na stronie MOPS ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Informację wytworzył: 
Małgorzata Dobrowolska
Data wytworzenia informacji: 
26.06.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak