Bezpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne w formie spotkań indywidualnych lub grupowych dla mieszkańców Katowic

Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla mieszkańców Katowic (bez względu na ich sytuację dochodową), rodzin w trudnej sytuacji życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dla młodzieży realizowane jest przez psychologów i pedagogów Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii. Obejmuje ono diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia, pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W ramach udzielanej pomocy prowadzona jest także psychoedukacja. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne ma na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności osób, w szczególności rodziców za własną sytuację życiową, adekwatne spostrzeganie swoich problemów, a także zmianę stylu wychowania dzieci i zwrócenie uwagi na ich indywidualne potrzeby, dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodziców. Wsparcie w stosunku do młodzieży ma na celu wzrost umiejętności planowania swojej przyszłości oraz naukę budowania celów życiowych poprzez wykorzystywanie własnych zasobów.

Wsparcie psychologiczne obejmuje:

 • wsparcie dla osób nieśmiałych, samotnych, przeżywających niepokój, cierpienie, kryzysy, trudności,
 • wsparcie dla osób w realizowaniu ich życiowych celów,
 • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, konfliktami,
 • pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i budowaniu dobrych relacji w rodzinie,
 • kształtowanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i społecznych.

Wsparcie pedagogiczne realizowane jest w formie spotkań grupowych lub indywidualnych o charakterze wspierającym i edukacyjnym.

Zakres tematyczny spotkań obejmuje następujące zagadnienia:

 • rozwój kompetencji wychowawczych rodziców,
 • edukacja w zakresie właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych i emocjonalnych członków rodziny, a w szczególności dzieci,
 • zmiana spostrzegania możliwości rozwojowych dzieci,
 • edukacja w zakresie właściwego komunikowania się pomiędzy członkami rodziny oraz nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • edukacja w zakresie właściwego wyrażania i rozpoznawania uczuć,
 • nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży.

Jak uzyskać pomoc?

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do odpowiedniego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach po wcześniejszym umówieniu terminu w Sekretariacie Punktów Terenowych (adresy Punktów na stronie Internetowej) lub bezpośrednio do Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii po wcześniejszym umówieniu terminu.

Więcej informacji można uzyskać w:

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
Sekcji Psychologiczno - Pedagogicznej
Katowice, ul. Morcinka 19a

Tel. 32 250 50 16,  32 259 85 11, 32 258 51 10,  wew. 211, telefon komórkowy: 572-333-750
e-mail: cps@mops.katowice.pl

 

Informację wytworzył: 
Małgorzata Poręba
Data wytworzenia informacji: 
17.03.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak