Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Na terenie miasta Katowice specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne) dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez firmę, z którą Ośrodek zawarł stosowną umowę.

Do zakresu świadczonych usług należy m.in.: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi oraz pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia.

Jak uzyskać pomoc?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.oraz zaświadczenie lekarskie (PDF, 101 KB) o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 ze zmianami).

Kalkulator odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych).

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
30.01.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bożena Miśkiewicz