Środowiskowe Domy Samopomocy

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi i chcesz uzyskać pomoc w formie usług środowiskowego domu samopomocy możesz zgłosić się do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach i złożyć wniosek o pomoc (DOC, 72 KB)

 

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: (32) 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: (32) 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: (32) 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: (32) 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel.: (32) 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: (32) 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: (32) 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: (32) 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: (32) 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: (32) 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

W przypadku osób bezdomnych należy zgłosić się w Dziale ds. Osób Bezdomnych, ul. Macieja 10.

Pracownicy socjalni DBD przyjmują:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

 

 

Całość postępowania w zakresie skierowania do środowiskowego domu samopomocy prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (DOC, 35 KB)
 2. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (DOC, 27 KB)
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

 

Usługami w Środowiskowym Domu Samopomocy mogą być objęte osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

 • osoby przewlekle psychicznie chore,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
 • osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

 

Dane adresowe środowiskowych domów samopomocy w Katowicach

Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia 41 w Katowicach, numer telefonu 32 254-85-59
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Ad Vitam Dignam” przy ulicy Oswobodzenia 92 w Katowicach, numer  telefonu 32 255-71-96

Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy  Gliwickiej 74 w Katowicach, numer  telefonu 32 254-77-06
 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Brata Alberta 4 w Katowicach, numer telefonu 32 355-51-60 wew.7

 

Korzystanie z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy, niebędących usługami całodobowymi jest nieodpłatne.

 

Środowiskowe Domy Samopomocy zapewniają swoim pensjonariuszom następujące rodzaje usług:

 • pobyt przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (w tym przez 6 godzin dziennie prowadzone będą zajęcia z uczestnikami)
 • umożliwienie przygotowywania i spożywania gorącego posiłku,
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • niezbędną opiekę,
 • terapię ruchową,
 • inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy.

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
22.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka