2012

UCHWAŁA NR XXXV/794/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2012 roku (PDF, 3,78MB)

UCHWAŁA NR XXXV/790/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015” za 2012 rok (PDF, 647KB)

UCHWAŁA NR XXXV/788/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 - 2014” za 2012 rok (PDF, 1,11MB)

UCHWAŁA NR XXXV/787/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014” za 2012 rok (PDF, 409KB)

UCHWAŁA NR XXXV/786/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 – Katowice bez barier” (PDF, 1,19MB)

UCHWAŁA NR XXXV/782/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 roku „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok” (PDF,2,28MB)

UCHWAŁA NR XXXV/781/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. (PDF, 387KB)

UCHWAŁA NR XXXV/780/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. (PDF, 489KB)

UCHWAŁA NR XXXV/768/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 roku „Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” (PDF,487KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/743/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. "Programu Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej" (PDF, 876KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/744/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu" (PDF, 720KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/745/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. Programu Aktywności Lokalnej Na Rzecz Młodzieży w Katowicach "Postaw na siebie" (PDF, 303KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/746/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach" (PDF, 702KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/747/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu" (PDF, 666KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/748/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz My!" (PDF, 909KB)

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
11.04.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak