OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.081.21.1.4.2023

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.081.21.1.4.2023

Pan Mariusz Nowak – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice o numerze OZ-II.077.499.2023 z dnia 22 maja 2023 roku na podstawie art. art. 39 ust.2-4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) ogłasza

OTWARTY NABÓR PARTNERA

do realizacji projektu pn. "Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże – III etap"

(zwanego dalej „Projektem”) planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027 w ramach Działania 10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji, typ 1 Działania na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.

 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera (PDF; 207 KB)

Załącznik 1 - Kryteria merytoryczne (DOC; 103 KB)

Załącznik 2 - Wzór oferty (DOC; 99 KB)

Załącznik 3 - Szczegółowy kosztorys zadania (XLS; 251 KB)

Załącznik 4 - Klauzula RODO (DOC; 65 KB)

 

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
28.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Krzysztof Kryś