Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

3.06.2015: Informacja na temat nieprzyjmowania wniosków w dniu 21 sierpnia 2015

UWAGA! 

W dniu 21 sierpnia 2015 roku nie będą przyjmowane wnioski w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia prawa do:

 

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń opiekuńczych,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • dodatków mieszkaniowych oraz
  • zryczałtowanych dodatków energetycznych.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

17.06.2014: UWAGA ! – OD DNIA 01.07.2014 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do 30.06.2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane będą przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na postawie orzeczeń:

26.06.2015: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r.

Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2015r z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości: Ząb, Ochotnica Górna, Biały Dunajec, mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych.

Powyższa pomoc jest przyznawana przy dochodzie rodziny do 100% kryterium (tj. 456 zł dla osoby w rodzinie).

26.06.2015: Informacja nt. stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice w 2015r.

Informacja na temat przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice w 2015r.

Plany wakacyjne 2015r. (DOC 221 KB)

 

10.06.2015: Zmiana godzin przyjęć wniosków

      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż z dniem 15 czerwca 2015 roku  wnioski o:

3.06.2015: Program "Bezpieczn@ Przystań" 2015-2016

W dniu 22 maja 2015 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste podpisanie porozumień o współpracy oraz programu profilaktycznego Bezpieczn@ Przystań”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest jednym z wielu partnerów zaangażowanych w realizację programu.

Program ma na celu ograniczenie liczby zdarzeń negatywnych, których ofiarami są osoby starsze, grupa szczególnie predysponowana do stania się ofiarami zdarzeń kryminalnych. Ze względu na czyhające nowe zagrożenia związane z rozwojem nowoczesnej technologii program ma także na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

13.05.2015: Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Uwaga STUDENCI !!!

Uprzejmie informuję, że termin składnia wniosków na Moduł II w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ulega wydłużeniu do dnia 10 października 2015

2.04.2015: Wzbogacenie oferty usług świadczonych przez mediatora MOPS

           Informujemy, iż dotychczasowa oferta dotycząca możliwości korzystania z usług mediatora, została wzbogacona o możliwość formułowania ugody mediacyjnej przed mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Na życzenie klientów, podpisana ugoda, może być kierowana do sądu według właściwości. Usługi mediatora są nieodpłatne.

Przypominamy, że usługi mediacyjne prowadzone są dla mieszkańców Katowic.

18.03.2015: Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Pieczy Zastępczej informuje, że od kwietnia 2015 roku rozpoczyna się I tegoroczna edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).