Świetlice Specjalistyczne i Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe

Świetlice Specjalistyczne i Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to miejsca, w których udziela się pomocy dzieciom oraz młodzieży z rodzin mających trudności związane ze sprawowaniem opieki i wychowaniem dzieci.

Jeżeli jesteś osobą:

  • chcącą lepiej radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci,
  • chcącą lepiej radzić sobie z problemami w realizacji obowiązku szkolnego dzieci,
  • chcącą zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i należytą opiekę w godzinach popołudniowych
  • przeżywającą trudności finansowe, materialne, zdrowotne, rodzinne

możesz skorzystać z pomocy sieci placówek wsparcia dziennego - Świetlic Specjalistycznych i Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy zapraszamy do kontaktu:

Świetlica Specjalistyczna nr 1

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 1

Brynów ul. Orkana 7a

(32) 205-84-64 ss1@mops.katowice.pl

Świetlica Specjalistyczna nr 2

Szopienice Pl. Powstańców 3

(32) 209-99-15 ss2@mops.katowice.pl

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2

Szopienice ul. Krakowska 138
(32) 204-88-68 skm2@mops.katowice.pl

Świetlica Specjalistyczna nr 3

Załęże ul. Gliwicka 74a
(32) 250-96-99 ss3@mops.katowice.pl

Świetlica Specjalistyczna nr 4

Ligota ul. Świdnicka 35a
(32) 204-63-54 ss4@mops.katowice.pl

Świetlica Specjalistyczna nr 5

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 3

Zawodzie ul. Czecha 2

(32) 354-22-59 ss5@mops.katowice.pl

 

Informację wytworzył: 
Bożena Lysko
Data wytworzenia informacji: 
21.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Krzysztof Łącki