Strona główna

Aktualności

zawieszenie działalności placówek

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r. zawieszono czasowo od dnia 20 października 2020 r do odwołania działalność:

  1. dziennych domów pomocy społecznej oraz klubów seniora
  2. środowiskowych domów samopomocy
  3. warsztatów terapii zajęciowej

 

Plakat: Apel - Bądź wrażliwy na krzywdzenie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach apeluje - bądź wrażliwy na krzywdzenie!

Prosimy wszystkich i apelujemy głośno!

Bądź wrażliwy na krzywdzenie!

ZAŁATWIANIE SPRAW PRZEZ INTERNET BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Wiele spraw prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach można załatwić w sposób szybki nie wychodząc z domu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Katowic do załatwiania spraw  urzędowych kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przez Internet.

nabór do komisji konkursowej na realizację zadania "prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym"

W związku z planami ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2021 rok na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz  popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”.

Ilość mililitrów krwi oddanej przez pracowników MOPS Katowice w ramach akcji „30 litrów krwi na 30 lecie MOPS”
Stan na 10.2020 r.:
11250