Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

30.12.2016: Nowe świadczenie "Za życiem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż od 02.01.2017 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

28.03.2017: Informacja dotycząca udziału przedstawicieli Zespołu ds. Asysty Rodzinnej w Konferencji szkoleniowej „Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne”.

W dniu 15 marca 2017 r. pięciu przedstawicieli Zespołu ds. Asysty Rodzinnej tutejszego Ośrodka wzięło udział w Konferencji szkoleniowej „Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne”, która odbyła się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Podczas konferencji zostały omówione działania asystenta rodziny według przepisów prawa zawartych w ustawie i programie „Za życiem” w kontekście dotychczasowych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny. Głównymi zagadnieniami poruszonymi na konferencji były:

24.03.2017: Ogłoszenie o pracę w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” - ul. Ks. Bpa Adamskiego 22; 40-069 Katowice.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” poszukuje 1 pracownika na stanowisko pielęgniarki lub opiekunki w Dziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym na umowę zastępstwa – 1 etat.

Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie DDPS "Przystań" - ogłoszenie o naborze (link zewnętrzny)

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz do składania ofert.

23.03.2017: Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym ogłoszonych naborów na partnerów, które odbędzie się w dniu 27.03.2017r. o godzinie 12.00 przy ul. Francuskiej 70, w sali szkoleń na I piętrze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym ogłoszonego naborów na partnera/partnerów w projekcie ,,Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych” planowanym do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.03.2017r. o godzinie 12.00 przy ul. Francuskiej 70, w sali szkoleń na I piętrze. Informacja o naborze na partnerów do projektów znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w zakładce Aktualności.

23.03.2017: Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej czyli ograniczeniu czy pozbawieniu dziecka kontaktów i rozwoju więzi z jednym z rodziców.

Komisja do Spraw Petycji proponuje ustanowienie 25 kwietnia, Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej oraz zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia ustawowych zmian, gwarantujących dziecku możliwość kontaktu z obojgiem rodziców.

Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej z dnia 12 maja 2016 r. (PDF, 72 541 KB)

17.03.2017: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.9.7.2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.203.2017 z dnia 13 marca 2017 roku, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020

13.03.2017: Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym ogłoszonych naborów na partnerów, które odbędzie się w dniu 15.03.2017r. o godzinie 16.00 przy ul. Francuskiej 70, w sali szkoleń na I piętrze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym ogłoszonego naborów na partnera/partnerów w projekcie ,,Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnych” planowanym do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.03.2017r. o godzinie 16.00 przy ul. Francuskiej 70, w sali szkoleń na I piętrze. Informacja o naborze na partnerów do projektów znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w zakładce Aktualności.

10.03.2017: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.9.1.2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr 02-II.077.178.2017 z dnia 8 marca 2017 roku, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do realizacji projektu pn.

7.03.2017: AKTYWNY SAMRZĄD - MODUŁ II

Od dnia 8.03.2017 rusza przyjmowanie wniosków na dofinansowanie do Pilotażowego Programu AKTYWNY SAMORZĄD na rok 2017 - MODUŁ II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 30.03.2017 roku

Druki wniosków do pobrania

7.03.2017: Zabawa Karnawałowa dla dzieci – 24.02.2017 r.

W dniu 24 lutego 2017 wolontariusze z Fundacji „Stichting Intentio” z siedzibą w Holandii na terenie Świetlicy Specjalistycznej nr 3 przy ul. Gliwickiej 74 a, zorganizowali zabawę karnawałową dla wychowanków. W zabawie uczestniczyły dzieci z trzech Świetlic Specjalistycznych nr 2, 3 i 5. W trakcie trwania zabawy wychowankowie uczestniczyli w warsztatach rękodzieła: tworzeniu maskotek, konstruowaniu domków z drewna, tworzeniu biżuterii, ozdabianiu ramek do wcześniej wykonanych zdjęć itp. Dzieci korzystały z kilku stanowisk z interaktywnymi grami telewizyjnymi.