Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

17.06.2014: UWAGA ! – OD DNIA 01.07.2014 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do 30.06.2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane będą przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na postawie orzeczeń:

16.04.2015: IV Kongres Obywatel Senior – Park Śląski w Chorzowie 17-18 maja 2015

Po raz kolejny w naszym regionie zorganizowane zostanie wydarzenie poświęcone roli i potencjałowi osób starszych we współczesnym społeczeństwie. W pierwszym dniu przewidziano liczne występy i prezentacje, warsztaty artystyczne i sportowe oraz porady specjalistów z różnych dziedzin. W kolejnym dniu zaplanowano prezentacje, warsztaty i dyskusje, a także wręczenie certyfikatów Gminom Przyjaznym Seniorom.

Tegoroczna tematyka Kongresu będzie dotykała zagadnień związanych z podmiotowością osób starszych, funkcjonowaniem lokalnych rad seniorów, możliwościami wynikającymi z wolontariatu w jesieni życia oraz tworzenia gmin przyjaznym seniorom.

2.04.2015: Wzbogacenie oferty usług świadczonych przez mediatora MOPS

           Informujemy, iż dotychczasowa oferta dotycząca możliwości korzystania z usług mediatora, została wzbogacona o możliwość formułowania ugody mediacyjnej przed mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Na życzenie klientów, podpisana ugoda, może być kierowana do sądu według właściwości. Usługi mediatora są nieodpłatne.

Przypominamy, że usługi mediacyjne prowadzone są dla mieszkańców Katowic.

18.03.2015: Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Pieczy Zastępczej informuje, że od kwietnia 2015 roku rozpoczyna się I tegoroczna edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

11.03.2015: Rozpoczęcie zajęć dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc.

Jeżeli w związku z przeżywaną złością lub agresją popadasz w osobiste kłopoty pierwszym krokiem do zmiany dla Ciebie i Twoich bliskich jest wyciągnięcie ręki po pomoc!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach informuje, że dnia 8 kwietnia 2015 r. rozpoczynają się spotkania grupowe dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc w rodzinie.

Dzięki spotkaniom dowiesz się:

27.02.2015: AKTYWNY SAMORZĄD

Od dnia 2.03.2015 roku następuje przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd

TERMIN zakończenia przyjmowania wniosków przypada:

MODUŁ I – dnia 30 sierpnia 2015 roku

MODUŁ II

- dnia 30 marca 2015 roku - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015

- dnia 30 września 2015 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016

 

W roku 2015 w ramach pilotażowego programy Aktywny Samorząd realizowane będą następujące zadania

 

Moduł I: 

18.02.2015: Wychowankowie Świetlic na Gali "Niegrzeczni 2015"

Dnia 12.02.2015r. w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród „Niegrzeczni 2015”. W związku z galą został zorganizowany konkurs plastyczny, w którym wychowankowie Świetlic Specjalistycznych i Klubów Młodzieżowych rysowali karykatury znanych osób, między innymi Magdaleny Gessler, Mariusza Kałamagi, Cleo, Piotra Gąsowskiego czy Czesława Mozila. Dzieci, których prace zostały wyróżnione, zaproszono na galę, gdzie miały okazję poznać swoich idoli, czemu towarzyszyły ogromne emocje. Podczas imprezy prowadzonej m.in. przez Szymona Majewskiego zostały zaprezentowane malowane przez dzieci karykatury, co było dodatkowym wyróżnieniem dla wychowanków.

18.02.2015: Turniej Piłki nożnej halowej dla wychowanków Świetlic i Klubów.

Po raz kolejny - w ramach organizowanego przez świetlice i kluby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej cyklu imprez dla dzieci i młodzieży „Zima w Mieście” - 12 lutego 2015 roku w hali sportowej katowickiego Spodka odbył się turniej piłki nożnej halowej. Do udziału zgłosiły się drużyny ze świetlic i klubów młodzieżowych z terenu Brynowa, Zawodzia oraz Szopienic. Warto zaznaczyć, że rywalizowały także dziewczyny – zainteresowanie grą w piłkę nożną wśród wychowanek niezmiennie od wielu lat jest wysokie. Celem rywalizacji między drużynami były puchary ufundowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „HORYZONT”.

6.02.2015: Zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Od 23 lutego 2015 r. następuje zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Dział będzie znajdował się w Katowicach, przy ul. Francuskiej 70 (IX p.).

 

 Obsługa świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie przyjmowania wniosków pozostaje jak dotychczas w siedzibach Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.

 

2.02.2015: Reportaż TVN przybliżający sylwetkę jednego z pracowników Ośrodka

         W dniu 05 stycznia 2015 r. na antenie TVN w programie „Dzień Dobry TVN” ukazał się reportaż przybliżający sylwetkę jednego z pracowników ośrodka – asystenta rodziny panią Magdalenę Skwarek. W materiale poruszane są wątki dot. pracy asystenta rodziny, zaangażowania w wolontariat oraz zainteresowań bohaterki reportażu.

        Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym na stronie internetowej Dzień Dobry TVN (link poniżej) reportażem w ciekawy, niestereotypowy sposób przedstawiający jednego z pracowników służb pomocy społecznej.

Link do strony: