Strona główna

Aktualności

UWAGA! Zmiana numerów telefonów do siedziby MOPS Katowice

W związku ze zmianą siedziby Ośrodka zmianie uległy numery telefonów.

Informacja ogólna

  • 032 606-18-24         
  • 032 606-18-25        

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowiska:

asystentów rodziny, pracowników socjalnych, psychologów, opiekunów.

Szczegóły na stronie internetowej MOPS w zakładce Praca.

I etap konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Informujemy, że rozpoczęto I etap prac nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że rozpoczęto prace nad projektem „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.

Wydłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach w związku z ogłoszeniem w dniu 05 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw art. 10 i 23-24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz.