Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

4.04.2016: Informacja w sprawie składania wniosków na świadczenie wychowawcze w Urzędomatach

Uwaga!!!!!!!!

Informujemy, iż aby złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze w urzędomacie musi być on wydrukowany ze strony internetowej Ośrodka w formacie A4 (link do wniosku) lub w przypadku pobrania druku w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach musi być on dokładnie przecięty aby powstałe w ten sposób kartki były w formacie A4.

9.03.2016: Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł.

W związku z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195)  wprowadzającym  zmianę do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.),  dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci tzw. „dodatku wychowawczego” w wysokości 500 zł miesięcznie.

Komu przysługuje dodatek wychowawczy ?

Dodatek będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia.

2.03.2016: Program 500 plus w Katowicach

Program „Rodzina 500+”  to istotna forma pomocy   finansowej ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, a także realne wsparcie w wychowaniu dzieci.  

 

     Start programu 1 kwietnia 2016 r.

Prezentacja graficzna Program 500 plus(pdf, 1,75 MB)

19.04.2016: Konferencja „Moc!NaTy…a Ja?”

„Moc!NaTy…a Ja?” pod takim tytułem odbyła się w dniu 14 kwietnia b.r. na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach Konferencja uroczyście inaugurująca Program profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałający przemocy domowej, prostytucji i handlowi ludźmi „Moc!NaTy”. Konferencję zorganizowała Komenda Miejska Policji w Katowicach zapraszając do jej realizacji m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – insp. Pawła Szeląga.

30.03.2016: Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z samoobrony

W dniu 12.03.2016 r. pracownicy tutejszego Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu z samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Katowicach.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji (serwis zwewnętrzny).

16.03.2016: Pilotażowy program Aktywny Samorząd - Moduł I

MODUŁ I

21.03.2016 r. - rozpoczęcie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I

30.08.2016 r. - zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I

Druki wniosków

29.02.2016: Pomoc osobom bezdomnym.

W związku z trwającym okresem zimowym ponawiamy apel do wszystkich mieszkańców Katowic, o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do:

24.02.2016: AKTYWNY SAMORZĄD

Uwaga!!!

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

Dnia 23.02.2016 roku został uruchomiony pilotażowy program ”Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych.

 

W roku 2016 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:

12.02.2016: Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od  stycznia 2016 roku trwają spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych (tj. dla dziadków umieszczonych dzieci w rodzinie zastępczej, bądź ich rodzeństwa).

Celem grupy wsparcia jest wzajemne wspieranie się rodziców zastępczych, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin.