Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

31.07.2017: Nowy okres świadczeniowy 500 Plus

UWAGA!

Nowy okres świadczeniowy – Program 500 plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że wnioski
o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

Obecnie świadczenia Programu „Rodzina 500 +” przyznane są do 30 września 2017 roku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń wnioski na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

Wniosek można złożyć w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

 

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 8.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 8.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

31.07.2017: Komunikat Urzędu Miasta Katowice w sprawie elektronicznych wniosków o wydanie dowodu osobistego

Nie stój w kolejkach! Złóż wniosek o wydanie dowodu osobistego elektronicznie dla siebie i dla Twojego dziecka! To całkiem proste!

  • Załóż konto na www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl,
  • wypełnij formularz elektroniczny,
  • dołącz zdjęcie i podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP,
  • wyślij.

Pamiętaj! Dowód osobisty jest ważny 10 lat. Z dowodem możesz podróżować między innymi do krajów Unii Europejskiej. Brak ważnego dowodu to problemy w załatwianiu spraw np. w urzędzie, banku czy na poczcie.

25.07.2017: Wyniki otwartego naboru partnerów nr PI.0402.41.2017 do realizacji projektu pn. ,,Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań w projekcie pn. ,,Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś Priorytetowa  IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

20.07.2017: Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia  500 plus na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

20.07.2017: Film z Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach 30.05.2017 r.

Film z Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach 30.05.2017 r. (AVI, 53.89MB)

 

Opis do filmu z Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach 30.05.2017 r.

„NOWE SŁOŃCE – RODZINA ZASTĘPCZA - SZANSĄ I NADZIEJĄ DLA DZIECI”

Aleksandra Śliwa – Sobczyńska starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

4.07.2017: "WAKACJE Z MUSZKIETERAMI w 2017 "

WAKACJE Z MUSZKIETERAMI

Nad morze pojadą dzieci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, które spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów  jest Sylwia Gruchała – medalistka olimpijska. Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

30.06.2017: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.41.2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.709.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do realizacji projektu pn. ,,Damy radę!

26.06.2017: Zmiana siedziby punktu kasowego

UWAGA!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że od dnia 01.07.2017 zmianie ulega lokalizacja punktu kasowego realizującego wypłaty świadczeń w formie gotówki oraz bonów żywnościowych na rzecz Klientów Ośrodka.

Usługę świadczyć będzie firma MONETIA Sp. o.o.

w punkcie kasowym przy ul. Chopina 1/II w Katowicach

(wejście od ulicy Słowackiego).

Punkt czynny w dni robocze od 9.00 do 15.00.

21.06.2017: Bezpieczne wakacje 2017 roku.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami w województwie śląskim w okresie od 23 czerwca do 1 września 2017 r. jest prowadzona akcja "Bezpieczne wakacje 2017". Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach będa dostepne pod adresem:

Śląski Urząd Wojewódzki Bezpieczne Wakacje 2017 (serwis zewnętrzny)