Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 7.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 7.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

13.12.2018: Dodatkowy dzień wolny od pracy w grudniu 2018 roku.

Dyrekcja MOPS w Katowicach informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w MOPS Katowice.

Jednocześnie informujemy, że w nagłych przypadkach pomocy lub informacji można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

(32) 203-12-60, 203-11-70

Schroniska dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Orkana 7a

(32) 202-38-73

Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ul. Krakowska 138

12.12.2018: 31.12.2018 - zmiana godzin przyjmowania wniosków

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2018 r.   
wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
oraz z programu Rodzina 500 plus
 będą przyjmowane w godzinach od 9.30 do 15.00
 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

7.12.2018: UWAGA! Zmiana rejonizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 następuje zmiana rejonizacji ulic w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 2.

W celu uzyskania świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń 500 plus oraz dodatków mieszkaniowych przez mieszkańców ulic:

  • Długa
  • Reja
  • 1 Maja (do nr 106)

należy od 19 grudnia 2018 zgłaszać się do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 6, ul. Czecha 2, tel. 32/209 00 23.

 

27.11.2018: informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 18 grudnia 2018r. w godzinach od 9:00 do 14:00 odbędzie się szkolenie grupowe:. „Zaburzenia zachowania i rozwoju u dzieci”.

 

Szkolenie adresowane jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.

Odbędzie się ono w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

 

21.11.2018: Wyróżnienie dla Pani Bożeny Polak oraz Pana Eugeniusza Poloczka w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zgłosił kandydaturę Pani Bożeny Polak i Pana Eugeniusza Poloczka do udziału w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. Pani Polak jest jednym z pomysłodawców i założycieli Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach, który jest jednym z najprężniej działających ośrodków wsparcia w tym mieście i każdego roku realizuje blisko 30 projektów kierowanych do różnych grup społecznych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i starszych. Pan Eugeniusz Poloczek jest prezesem Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego, terapeutą ds. uzależnień.

21.11.2018: Dzienny ośrodek dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SIÓDEMKA

Na dzień 01.12.2018 r. planowane jest rozpoczęcie działalności dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych i nie kwalifikują się do innej formy opieki/nie zakwalifikowały się do innych placówek rehabilitacyjnych. Zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SIÓDEMKA w budynku byłego Gimnazjum nr 14 przy ulicy Oswobodzenia 47 w Katowicach.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt w sprawie z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Jagiellońskiej 17, pokój 01, tel: 32 251 00 87 wew. 164.

16.11.2018: Nagroda specjalna Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.

Pani Halina Kania – długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach otrzymała nagrodę  indywidualną Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Pani Kania pracuje na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej ds. osób starszych i niepełnosprawnych. Realizuje szereg form wsparcia dla osób w wieku 50+. Jest pomysłodawcą i autorem programu „Radość Życia – wszystko mogę”, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób starszych i niepełnosprawnych, jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich potrzeby.

16.11.2018: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach został wyróżniony przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodą „Dobra praktyka w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018”.

Przedstawiona przez Ośrodek w ramach projektu „Pokonać bezdomność” dobra praktyka została wyróżniona przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodą „Dobra praktyka w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018”. Spośród 16 województw w Polsce,  Wojewodowie poszczególnych województw, dokonali wyboru 32 podmiotów samorządowych i pozarządowych,  jako najlepszych  w  poszczególnych  województwach. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Rafalska, dokonała wyboru 6 najlepszych podmiotów wskazanych do nagrody Ministra.

31.10.2018: Wolne miejsca w środowiskowym domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym

W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Katowic.

 

ŚDS jest placówką wsparcia dziennego, gdzie osoby mogą przebywać od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

ŚDS świadczy między innymi następujące usługi: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapia ruchowa

 

W chwili obecnej ŚDS dysponuje wolnymi miejscami.