Strona główna

Aktualności

Громадський центр «Вчасно» в Катовіце

Dodatek osłonowy 2024

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono mozliwość otrzymania jednorazowego dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. 

Świadczenie wspierające i ustalanie poziomu wsparcia

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o uzyskanie dokumentu pobytowego dla dzieci brytyjskich przebywających w Polsce

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dokumentu pobytowego na podstawie Umowy Wystąpienia dla dzieci przebywających w opiece, będących obywatelami Wielkiej Brytanii, które są beneficjentami Umowy Wystąpienia w Polsce