Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

4.04.2016: Informacja w sprawie składania wniosków na świadczenie wychowawcze w Urzędomatach

Uwaga!!!!!!!!

Informujemy, iż aby złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze w urzędomacie musi być on wydrukowany ze strony internetowej Ośrodka w formacie A4 (link do wniosku) lub w przypadku pobrania druku w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach musi być on dokładnie przecięty aby powstałe w ten sposób kartki były w formacie A4.

9.03.2016: Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł.

W związku z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195)  wprowadzającym  zmianę do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.),  dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci tzw. „dodatku wychowawczego” w wysokości 500 zł miesięcznie.

Komu przysługuje dodatek wychowawczy ?

Dodatek będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia.

2.03.2016: Program 500 plus w Katowicach

Program „Rodzina 500+”  to istotna forma pomocy   finansowej ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, a także realne wsparcie w wychowaniu dzieci.  

 

     Start programu 1 kwietnia 2016 r.

Prezentacja graficzna Program 500 plus(pdf, 1,75 MB)

12.05.2016: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a odbędzie się szkolenie grupowe na temat „ABC umiejętności wychowawczych”. Na szkolenie zapraszamy rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.

12.05.2016: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a odbędzie się szkolenie grupowe na temat „ABC umiejętności wychowawczych”. Na szkolenie zapraszamy rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.

11.05.2016: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016r.

 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2016r. z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości Rabka Zdrój, mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych.

6.05.2016: Wygrany grant dla Świetlicy Specjalistycznej Nr 4 z Ligoty

 

Wychowawcy Świetlicy Specjalistycznej nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w marcu 2016 roku napisali projekt do programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji Banku Zachodniego WBK. Tematem tegorocznego konkursu było szerzenie zasad dobrego wychowania. Spośród 384 złożonych wniosków dofinansowane otrzyma 71 projektów. Wśród nich znalazł się projekt Świetlicy nr 4, który nosi tytuł „Młodzi podróżnicy w poszukiwaniu źródła dobrego wychowania”.

19.04.2016: Konferencja „Moc!NaTy…a Ja?”

„Moc!NaTy…a Ja?” pod takim tytułem odbyła się w dniu 14 kwietnia b.r. na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach Konferencja uroczyście inaugurująca Program profilaktyczno-edukacyjny przeciwdziałający przemocy domowej, prostytucji i handlowi ludźmi „Moc!NaTy”. Konferencję zorganizowała Komenda Miejska Policji w Katowicach zapraszając do jej realizacji m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – insp. Pawła Szeląga.

30.03.2016: Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z samoobrony

W dniu 12.03.2016 r. pracownicy tutejszego Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu z samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Katowicach.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji (serwis zwewnętrzny).