Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora MOPS

Zarządzenie Wewnętrzne nr ZA-DS/75/2006 Dyrektora MOPS Katowice z dnia 29 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Załączniki:

Zarządzenie Wewnętrzne nr ZA-DS/37/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31.12.2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Załączniki:

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Jemieljanow
Data wytworzenia informacji: 
29.10.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Renata Gajdka