Strona główna

Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowiska:

asystentów rodziny, pracowników socjalnych, psychologów, opiekunów.

Szczegóły na stronie internetowej MOPS w zakładce Praca.

Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Pracownicy MOPS Katowice w gronie laureatów Konkursu „Śląski Prometeusz 2023”

W dniu 15.11.2023 r. odbyła się finałowa Gala Konkursu „Śląski Prometeusz 2023” – wojewódzka nagroda dla pracowników systemu pomocy i integracji społecznej, organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane w Filharmonii Śląskiej.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na realizację zadania
„Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania”