2015

Uchwała nr XVI/268/15 Rady Miasta Katowice z dnia 16 września  2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu" (PDF, 722 KB)

Uchwała nr XVI/269/15 Rady Miasta Katowice z dnia 16 września  2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz My!" (PDF, 716 KB)

Uchwała nr XVI/270/15 Rady Miasta Katowice z dnia 16 września  2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku programu "Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej" (PDF, 657 KB)

Uchwała nr XVI/271/15 Rady Miasta Katowice z dnia 16 września  2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach" (PDF, 735 KB)

Uchwała nr XVI/272/15 Rady Miasta Katowice z dnia 16 września  2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach "Postaw na siebie!" (PDF, 663 KB)

Uchwała nr XVI/273/15 Rady Miasta Katowice z dnia 16 września  2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu" (PDF, 711 KB)

Uchwała nr XXII/436/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. (PDF, 676 KB)
Uchwała nr XXII/435/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. (PDF, 658 KB)
Uchwała nr XXII/437/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Strategii Miasta Katowice wynikającej z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” (PDF, 857 KB)
Uchwała nr XXIII/449/16 Rady Miasta Katowice z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015” za 2015 rok (PDF, 1,32 MB)
Uchwała nr XXIII/452/16 Rady Miasta Katowice z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r. (PDF, 366 KB)
Uchwała nr XXIII/457/16 Rady Miasta Katowice z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” za 2015 rok (PDF, 851 KB)
Uchwała nr XXIII/458/16 Rady Miasta Katowice z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 - 2014” za 2015 rok (PDF, 1,31 MB)

Uchwała nr XXIV/505/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 – Katowice bez barier” (PDF, 1,02MB)

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
11.05.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak