Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON

W przypadku, gdy u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka i ma orzeczoną niepełnosprawność można wówczas ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do następujących zadań:

 

Dzieciom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia
lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii
lub pediatrii, przysługuje również prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania.

Dofinansowanie do  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze
ze środków PFRON uzależnione jest od zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o poszczególne dofinansowania
ze środków PFRON związane z potrzebami osób niepełnosprawnych dostępne są w zakładce:

 

PFRON-sprawy osób niepełnosprawnych.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie dofinansowania ze środków PFRON udzielają również pracownicy Działu Osób Niepełnosprawnych, ul. Jagiellońska 17, pok. 01, Tel. 32 251 00 87 w. 112, 164.

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
10.04.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek