Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 8.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 8.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

30.12.2016: Nowe świadczenie "Za życiem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż od 02.01.2017 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

26.06.2017: Zmiana siedziby punktu kasowego

UWAGA!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że od dnia 01.07.2017 zmianie ulega lokalizacja punktu kasowego realizującego wypłaty świadczeń w formie gotówki oraz bonów żywnościowych na rzecz Klientów Ośrodka.

Usługę świadczyć będzie firma MONETIA Sp. o.o.

w punkcie kasowym przy ul. Chopina 1/II w Katowicach

(wejście od ulicy Słowackiego).

Punkt czynny w dni robocze od 9.00 do 15.00.

21.06.2017: Bezpieczne wakacje 2017 roku.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami w województwie śląskim w okresie od 23 czerwca do 1 września 2017 r. jest prowadzona akcja "Bezpieczne wakacje 2017". Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach będa dostepne pod adresem:

Śląski Urząd Wojewódzki Bezpieczne Wakacje 2017 (serwis zewnętrzny)

13.06.2017: Informacja na temat stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice w 2017 roku.

Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście oraz program wizytacji kolonii letnich MOPS, współfinansowanych przez miasto Katowice.

Plany wakacyjne (DOC, 210 KB)

 

13.06.2017: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 roku.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2017 roku.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2017 r. z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości: Polanica Zdrój mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych.

8.06.2017: Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach w dniu 30 maj 2017 r.

W dniu 30.05.2017r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się konferencja pod hasłem „Nowe słońce – rodzina zastępcza – szansą i nadzieją dla dzieci” zorganizowana przez inicjatywę lokalną katowickich rodzin zastępczych. Wydarzenie to swoim patronatem objął Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa. Celem propagowania rodzicielstwa zastępczego impreza miała charakter otwarty, tym samym każdy zainteresowany mógł wziąć w niej udział. Na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Młodzieży czekało na dzieci mnóstwo atrakcji, które organizowała Estrada Tyska.

2.06.2017: Wolne miejsca w środowiskowym domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym

W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Katowic.

ŚDS jest placówką wsparcia dziennego, gdzie osoby mogą przebywać od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

ŚDS świadczy między innymi następujące usługi: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc    w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapia ruchowa.

 

W chwili obecnej ŚDS dysponuje wolnymi miejscami.

 

29.05.2017: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 30 maj 2017 r.

         Reprezentanci rodzin zastępczych z terenu Katowic postanowili rozpropagować ideę rodzicielstwa zastępczego oraz zasygnalizować mieszkańcom Katowic, jak duże znaczenie ma zapewnienie opieki dzieciom w formach rodzinnych. W związku z powyższym katowickie rodziny zastępcze napisały program inicjatywy lokalnej. W jej ramach w kwietniu 2017 r. zostały przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży na terenie klubów i świetlic specjalistycznych warsztaty połączone z konkursem plastycznym pod hasłem „Nowe słońce – rodzina zastępcza – szansą i nadzieją dla dzieci”.

10.05.2017: UDZIAŁ PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH W KONFERENCJI „WCZESNA DIAGNOZA I CO DALEJ?...”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w dniu  26.04.2017 r. uczestniczyli w konferencji dot. problematyki wspierania osób niepełnosprawnych. Organizatorami konferencji był Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin. Konferencja zorganizowana została na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gościem konferencji był m.in. Pełnomocnik Prezydenta miasta Katowice ds. Osób Niepełnosprawnych Izabela Górecka.